بعد ششم اشل تولید کنندۀ پک های مینیاتوری و تک محصولی های مینیاتوری با کیفیت استاندارد CEhttp://eshel.irبعد ششم اشل تولید کنندۀ پک های مینیاتوری و تک محصولی های مینیاتوری با کیفیت استاندارد CEfaبعد ششم اشل تولید کنندۀ پک های مینیاتوری و تک محصولی های مینیاتوری با کیفیت استاندارد CEhttp://eshel.ir/Administrator/Files/Design/Logo.pnghttp://eshel.ir162130بعد ششم اشل تولید کنندۀ پک های مینیاتوری و تک محصولی های مینیاتوری با کیفیت استاندارد CECopyright 2002-2003 Dan BrightRSSviaXmlTextWriter v1.0 ویلای ساحلی نما طوسی http://eshel.ir/index.aspx?Product=ویلای ساحلی نما طوسی <img src='./Administrator/files/ProductPic/a3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 11, 2023 ویلای مدرن مینیاتوری http://eshel.ir/index.aspx?Product=ویلای مدرن مینیاتوری <img src='./Administrator/files/ProductPic/Final-1-(6).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, December 11, 2023 ویلای ییلاقی مینیاتوری http://eshel.ir/index.aspx?Product=ویلای ییلاقی مینیاتوری <img src='./Administrator/files/ProductPic/Final-6.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 14, 2024 ویلای جنگلی نما قرمز http://eshel.ir/index.aspx?Product=ویلای جنگلی نما قرمز <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 11, 2023 ویلای کوهستانی مینیاتوری http://eshel.ir/index.aspx?Product=ویلای کوهستانی مینیاتوری <img src='./Administrator/files/ProductPic/Dağ_Villası_.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 10, 2023 برج گالاتا مینیاتوری http://eshel.ir/index.aspx?Product=برج گالاتا مینیاتوری <img src='./Administrator/files/ProductPic/Galata.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 10, 2023 کلبه مینیاتوری http://eshel.ir/index.aspx?Product=کلبه مینیاتوری <img src='./Administrator/files/ProductPic/Final-4.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 10, 2023 ویلای دو طبقه مینیاتوری http://eshel.ir/index.aspx?Product=ویلای دو طبقه مینیاتوری <img src='./Administrator/files/ProductPic/aFinal-5.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 14, 2024 ویلای شومینه ای مینیاتوری http://eshel.ir/index.aspx?Product=ویلای شومینه ای مینیاتوری <img src='./Administrator/files/ProductPic/Final-2-(3).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 10, 2023 ویلای مزرعه http://eshel.ir/index.aspx?Product=ویلای مزرعه <img src='./Administrator/files/ProductPic/çiftlik-evi-1.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, January 4, 2024 ویلای دو طبقه بالکن دار http://eshel.ir/index.aspx?Product=ویلای دو طبقه بالکن دار <img src='./Administrator/files/ProductPic/çift-katlı-yazlık-villa-1.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 29, 2023 شومینه - 1:12 http://eshel.ir/index.aspx?Product=شومینه - 1:12 <img src='./Administrator/files/ProductPic/6.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 11, 2023 ویلای تابستانی http://eshel.ir/index.aspx?Product=ویلای تابستانی <img src='./Administrator/files/ProductPic/tropik-villa-1.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 2, 2024 بلوک سیمانی ساده مینیاتوری - مقیاس 1:24 - بسته 200 عددی http://eshel.ir/index.aspx?Product=بلوک سیمانی ساده مینیاتوری - مقیاس 1:24 - بسته 200 عددی <img src='./Administrator/files/ProductPic/_MG_4874.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 11, 2023 ویلای استخردار http://eshel.ir/index.aspx?Product=ویلای استخردار <img src='./Administrator/files/ProductPic/Bahçe-evi-1.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 24, 2023 اطاق نگهبانی http://eshel.ir/index.aspx?Product=اطاق نگهبانی <img src='./Administrator/files/ProductPic/izci-sığınak-villası-1.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, April 28, 2023 آجر بهمنی مینیاتوری - مقیاس 1:12 - بسته 200 عددی http://eshel.ir/index.aspx?Product=آجر بهمنی مینیاتوری - مقیاس 1:12 - بسته 200 عددی <img src='./Administrator/files/ProductPic/_MG_4849.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 10, 2023 باربکیو - 1:12 http://eshel.ir/index.aspx?Product=باربکیو - 1:12 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Barbekü.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 11, 2023 آجر فشاری قرمز مینیاتوری - مقیاس 1:12 - بسته 800 عددی http://eshel.ir/index.aspx?Product=آجر فشاری قرمز مینیاتوری - مقیاس 1:12 - بسته 800 عددی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa_MG_4857.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 10, 2023 آجر فشاری طوسی مینیاتوری - مقیاس 1:12 - بسته 200 عددی http://eshel.ir/index.aspx?Product=آجر فشاری طوسی مینیاتوری - مقیاس 1:12 - بسته 200 عددی <img src='./Administrator/files/ProductPic/_MG_4831.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 11, 2023 لانه پرنده http://eshel.ir/index.aspx?Product=لانه پرنده <img src='./Administrator/files/ProductPic/1.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, March 9, 2023 بلوک سیمانی ساده مینیاتوری - مقیاس 1:24 - بسته 450 عددی http://eshel.ir/index.aspx?Product=بلوک سیمانی ساده مینیاتوری - مقیاس 1:24 - بسته 450 عددی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa_MG_4875.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 11, 2023 بقعه مولانا http://eshel.ir/index.aspx?Product=بقعه مولانا <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 29, 2022 سنگفرش موجی مینیاتوری - مقیاس 1:12 - بسته 230 عددی http://eshel.ir/index.aspx?Product=سنگفرش موجی مینیاتوری - مقیاس 1:12 - بسته 230 عددی <img src='./Administrator/files/ProductPic/a_MG_4770.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 11, 2023 کافه سه بعدی http://eshel.ir/index.aspx?Product=کافه سه بعدی <img src='./Administrator/files/ProductPic/Kafe-bina.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, November 24, 2022 ویلای شمالی سه بعدی http://eshel.ir/index.aspx?Product=ویلای شمالی سه بعدی <img src='./Administrator/files/ProductPic/Osmanlı-villa.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, November 24, 2022 ویلای مدرن سه بعدی http://eshel.ir/index.aspx?Product=ویلای مدرن سه بعدی <img src='./Administrator/files/ProductPic/Modern-Villa.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, December 17, 2022 قلعه مینیاتوری http://eshel.ir/index.aspx?Product=قلعه مینیاتوری <img src='./Administrator/files/ProductPic/قلعه مینیاتوری (2).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 1, 2024 ویلای جنگلی سه بعدی http://eshel.ir/index.aspx?Product=ویلای جنگلی سه بعدی <img src='./Administrator/files/ProductPic/Orman-Villa.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, November 24, 2022 بلوک سیمانی زبانه دار مینیاتوری - مقیاس 1:24 - بسته 200 عددی http://eshel.ir/index.aspx?Product=بلوک سیمانی زبانه دار مینیاتوری - مقیاس 1:24 - بسته 200 عددی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa_MG_5118.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, July 30, 2021 آجر فشاری قرمز مینیاتوری - مقیاس 1:24 - بسته 500 عددی http://eshel.ir/index.aspx?Product=آجر فشاری قرمز مینیاتوری - مقیاس 1:24 - بسته 500 عددی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa_MG_4857.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 10, 2023 ست در و پنجره مینیاتوری http://eshel.ir/index.aspx?Product=ست در و پنجره مینیاتوری <img src='./Administrator/files/ProductPic/_MG_5112.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 10, 2023 نرده هندسی مینیاتوری - مقیاس 1:12 - بسته 50 عددی http://eshel.ir/index.aspx?Product=نرده هندسی مینیاتوری - مقیاس 1:12 - بسته 50 عددی <img src='./Administrator/files/ProductPic/_MG_4996_1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 10, 2023 پک خلاقانه I256 http://eshel.ir/index.aspx?Product=پک خلاقانه I256 <img src='./Administrator/files/ProductPic/20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 4, 2023 سفال بام نیم گرد مینیاتوری - مقیاس 1:12 - بسته 120 عددی http://eshel.ir/index.aspx?Product=سفال بام نیم گرد مینیاتوری - مقیاس 1:12 - بسته 120 عددی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa_MG_4953.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 10, 2023 آجر فشاری طوسی مینیاتوری - مقیاس 1:24 - بسته 500 عددی http://eshel.ir/index.aspx?Product=آجر فشاری طوسی مینیاتوری - مقیاس 1:24 - بسته 500 عددی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa_MG_4831.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 11, 2023 سفال بام پولکی مینیاتوری - مقیاس 1:12 - بسته 150 عددی http://eshel.ir/index.aspx?Product=سفال بام پولکی مینیاتوری - مقیاس 1:12 - بسته 150 عددی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa_MG_4917.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 17, 2023 آجر فشاری قرمز مینیاتوری - مقیاس 1:24 - بسته 1000 عددی http://eshel.ir/index.aspx?Product=آجر فشاری قرمز مینیاتوری - مقیاس 1:24 - بسته 1000 عددی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaa_MG_4857.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 10, 2023 موزائیک آبی مینیاتوری - مقیاس 1:24 - بسته 200 عددی http://eshel.ir/index.aspx?Product=موزائیک آبی مینیاتوری - مقیاس 1:24 - بسته 200 عددی <p></p><hr/> Monday, October 25, 2021 سنگفرش قفلی مینیاتوری - مقیاس 1:24 - بسته 500 عددی http://eshel.ir/index.aspx?Product=سنگفرش قفلی مینیاتوری - مقیاس 1:24 - بسته 500 عددی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa_MG_4970.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 10, 2023 نرده آنتیک مینیاتوری - مقیاس 1:12 - بسته 50 عددی http://eshel.ir/index.aspx?Product=نرده آنتیک مینیاتوری - مقیاس 1:12 - بسته 50 عددی <img src='./Administrator/files/ProductPic/_MG_4823.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 25, 2021 موزائیک زرد مینیاتوری - مقیاس 1:24 - بسته 200 عددی http://eshel.ir/index.aspx?Product=موزائیک زرد مینیاتوری - مقیاس 1:24 - بسته 200 عددی <img src='./Administrator/files/ProductPic/_MG_5223.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 10, 2023 آجر فشاری قرمز مینیاتوری - مقیاس 1:12 - بسته 200 عددی http://eshel.ir/index.aspx?Product=آجر فشاری قرمز مینیاتوری - مقیاس 1:12 - بسته 200 عددی <img src='./Administrator/files/ProductPic/_MG_4857.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 11, 2023 آجر پله طوسی مینیاتوری - مقیاس 1:12 - بسته 50 عددی http://eshel.ir/index.aspx?Product=آجر پله طوسی مینیاتوری - مقیاس 1:12 - بسته 50 عددی <img src='./Administrator/files/ProductPic/_MG_5122.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 10, 2023 آجر پله قرمز مینیاتوری - مقیاس 1:12 - بسته 50 عددی http://eshel.ir/index.aspx?Product=آجر پله قرمز مینیاتوری - مقیاس 1:12 - بسته 50 عددی <img src='./Administrator/files/ProductPic/_MG_5127.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 10, 2023 موزائیک سفید مینیاتوری - مقیاس 1:24 - بسته 200 عددی http://eshel.ir/index.aspx?Product=موزائیک سفید مینیاتوری - مقیاس 1:24 - بسته 200 عددی <p></p><hr/> Wednesday, May 10, 2023 سنگ منظم مینیاتوری - مقیاس 1:12 - بسته 150 عددی http://eshel.ir/index.aspx?Product=سنگ منظم مینیاتوری - مقیاس 1:12 - بسته 150 عددی <img src='./Administrator/files/ProductPic/IMG_0142.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 11, 2023 موزائیک طوسی مینیاتوری - مقیاس 1:24 - بسته 200 عددی http://eshel.ir/index.aspx?Product=موزائیک طوسی مینیاتوری - مقیاس 1:24 - بسته 200 عددی <p></p><hr/> Wednesday, May 10, 2023 آجر نما طوسی مینیاتوری - مقیاس 1:24 - بسته 1000 عددی http://eshel.ir/index.aspx?Product=آجر نما طوسی مینیاتوری - مقیاس 1:24 - بسته 1000 عددی <img src='./Administrator/files/ProductPic/a_MG_4889.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 10, 2023 موزائیک سبز مینیاتوری - مقیاس 1:24 - بسته 200 عددی http://eshel.ir/index.aspx?Product=موزائیک سبز مینیاتوری - مقیاس 1:24 - بسته 200 عددی <img src='./Administrator/files/ProductPic/_MG_5218.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 25, 2021